பிட்ஜெட் இப்போது ஜப்பானுக்கு உயரடுக்கு மொழிபெயர்ப்பாளர்களை நியமிக்கிறது!

மே மாதத்தில் பிட்ஜெட் "நகல் ஆர்டர்" சேவையை அறிமுகப்படுத்தியதால், இது பாதுகாப்பானது, ஏனென்றால் ஒரு சிறப்பு வர்த்தகர், வர்த்தகரின் ஆர்டர் வரலாறு, லாபம்

Read More

பிட்ஜெட் வர்த்தக தளத்தின் கண்ணோட்டம்- Overview of BITGET trading platform

பிட்ஜெட் சிங்கப்பூரை மையமாகக் கொண்டது, நிறுவப்பட்ட ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு, பிட்ஜெட் உலகின் முதல் 30 இடங்களை எட்டியுள்ளது. TamilBTC உடன் இந்த சுவாரஸ்

Read More

PrimeXBT Exchange Review

PrimeXBT Overview Prime XBT is a Bitcoin-based platform, offering a leveraged trading on digital assets including Bitcoin, Ethereum,Litecoin, and R

Read More