Featured

Featured posts

டிஜிட்டல் கரன்சி – அங்கேயே வரப்போகுது, இங்கே எப்போ வரும்?

ஒன்றரை கோடி மக்கள் வசிக்கும் செனகல் நாட்டில் (வடக்கு ஆப்ரிக்கா) நாட்டின் மத்திய வங்கி eCFA எனப்படும் டிஜிட்டல் கரன்சியை (இ-செனகல் பிராகங்) விரைவில் அறிமுகப்படுத்தவிருக்கிறார்கள். செனகல் மட்டுமல்லாது செனகலை சுற்றியுள்ள...

Read more
Page 1 of 2 12